Anna Kalinowska-Balcerzak
CYFROWA TOŻSAMOŚĆ
jak rozgryźć technologie, 
które co dzień praktykujemy na sobie?
społeczno-kulturowych teorii na obszar zadań współcześnie realizowanych przez narzędzia technologiczne
Aktualizacja
/
codziennych 
praktyk online/offline wśród użytkowników sieci w wieku 18-65 lat
Badania
/
o samopoznaniu jednostki,
a przede wszystkim koncepcie technik siebie Michela Foucault
Teoria
/
Popularno-naukową podróż w głąb usiecionionej_ego siebie, przez którą poprowadzi Cię:
Co znajdziesz w mojej książce?
Chcesz dostawać aktualne informacje o badaniach nad digital self?